Vrienden van het Schulensbroek

In 1989 werd de vzw De Vrienden van het Schulensbroek opgericht met als belangrijkste doelstellingen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud.

Sindsdien zijn de Vrienden van het Schulensbroek actief bezig. Samen met vzw Natuurpunt worden gronden aangekocht en beheerd. Ze hebben inmiddels meer dan 400 ha in beheer. Het uitvoeren van het beheersplan gebeurt met de hulp van plaatselijke landbouwers, plaatselijke jeugdverenigingen en scholen en vele vrijwilligers. Het herstel van de eeuwenoude graslanden is sinds 1989 aan de gang.

Het wachtbekken Schulensmeer, dat zich centraal in het natuurreservaat bevindt, wordt eveneens beheerd door onze VZW. Een kudde van 110 ooien begraast de dijken, in de lente dartelen er ongeveer evenveel lammeren. De weilanden in het wachtbekken worden door koeien begraasd, de hooilanden worden (uiteraard) gehooid.

Buiten het natuurbeheer proberen de vrienden van het Schulensbroek ook de nodige aandacht te schenken aan natuureducatie en aan natuurstudie. We hebben gelukkig een aantal, vrijwilligers die ons helpen. Doch vele handen maken het werk licht. Ook al kan je je maar enkele keren per jaar vrijmaken: natuurbeheer kan leuk zijn. Neem contact op met één van de bestuursleden en laat je op de maillijst plaatsen. Je kan je ook abonneren op ons ledentijdschrift: De Broekgazet; al kan je die ook digitaal raadplegen op deze site. 
Wie zich op meer permanente basis wil engageren is absoluut welkom.