Ontstaan

Voor de IJstijden, zowat twee miljoen jaar geleden, trok de zee zich terug uit onze streken. Er ontstond een brede alluviale vlakte rond de Demer. Op het einde van de IJstijden werden hierin zandduinen (donken) opgeblazen en de vallei werd steeds droger.

In de middeleeuwen kwam hier een einde aan door de ontbossing van Haspengouw. Demer en Gete konden de afvoer van regenwater niet aan en overstroomden. De laatste nederzetting in het huidige broek (Donk) moest verlaten worden.

Met de oprichting van de watering “Het Schulensbroek” rond 1850 keerde het tij. Sloten en dijken zorgden voor minder overstromingen en het Broek werd ingericht voor de grasproductie.Begin jaren 70 werd 90 ha hooiland ontzand voor de aanleg van de snelweg E314 (A2) Leuven-Maasmechelen-Heerlen. Het Schulensmeer is een feit. Later worden dit meer en 150 ha grasland omdijkt om de “wilde overstromingen” van de Demer tegen te gaan.