Woordje voorzitter

Alhoewel zomer en “congé” is er volop activiteit in ’t Schulensbroek. Niet alleen de landbouwers die hooien, maar ook zijn er verscheidene aannemers aan ’t werk. Ook de vrijwilligers zitten niet stil . De administratie loopt verder. We schreven een memorandum voor onze Herkse partijen met onze verzuchtingen op vlak van natuur (en milieu) voor de toekomst. Er zijn vergaderingen en
“overleggen” allerhande: dit valt niet echt stil.
Het is zelfs te druk om een lang voorwoord te schrijven. Dus laten we het hierbij. Geniet van de zomer en van de natuur

Piet Rymen
voorzitter