Woordje voorzitter

T was lekker warm en hoewel dat niet oproept naar activiteiten , was het toch niet stil in deze periode. De aankopen in het kader van LIFE Delta, vragen wel wat tijd: maar we slagen er nog steeds in om te kopen.
Zoals jullie weten bestaat er nog zoiets als “restfinanciering”; niet de volledige som van aankopen wordt gesubsidieerd , de plaatselijke afdeling betaalt steeds een gedeelte. Tot nu toe slaagden we daar steeds in, door houtverkoop en door giften. En hier gaan we even op verder; giften zijn nog steeds welkom .
LIFE Delta wordt de eco hydrologische studie aan de gang, het model is in opbouw. De verschillende commissies met experten vergaderen volop en al deze info samen zal ons leren welke maatregelen nodig en nuttig zijn om bepaalde soorten: planten, vogels, vissen en amfibieën meer kansen te geven.
Wat vaststaat is dat vele soorten RUST nodig hebben. Het afsluiten van bepaalde gedeelten van het Schulensbroek is dan ook niet zomaar. Het vertaalt zich in leuke broedgevallen.
Het hooien van graslanden verliep dit jaar zeer gespreid. Het was droog en warm en dat was het al vroeg in het voorjaar. De administratief vooropgestelde datum van 1 juli werd dan ook vooruit geschoven. Op percelen waar broedgevallen van weidevogels (of andere zeldzame soorten) waren werd in overleg een datum afgesproken met de betrokken landbouwers.
Een gebied van bijna 500ha beheren vergt tijd en moeite. Soms maken we fouten. Maar al bij al zijn we er , als amateurs, toch in geslaagd met zijn allen een mooi natuurgebied uit te bouwen. Dit zal verder gaan, met uw hulp.

Waarvoor dank

Piet Rymen
voorzitter