Woordje voorzitter

Om te beginnen voor iedereen onze beste wensen voor 2017 , een jaar dat je hopelijk kan doorbrengen in goede gezondheid, tevredenheid en vriendschap.
Het vorige jaar kenden we ,zoals in alle voorgaanden, een groei van ons reservaat. Om de traditie voort te zetten heb ik op 3 januari nog een akkoord kunnen sluiten over een bijkomend perceel en dat zal hopelijk het laatste niet zijn dit jaar…Doch stilaan merken we dat het omvormen, het herstel van het Schulensbroek begint vorm te krijgen. Nu kunnen we dat beheer gaan verfijnen naar soorten toe. Bij onze jeugd zit veel kennis ter zake en we rekenen er op dat hun theoretische kennis, aangevuld met de praktische ervaring van de oude rotten, de natuur in ons geliefd Schulensbroek zal ten goede komen. We hebben daar hele goede hoop op!
LIFE Delta zal in 2017 al de studiefase verderzetten en zoals geweten zijn de verwachtingen ook hier hooggespannen. Meer info op 8 maart: zie verder.
De samenwerking met velen blijft vruchten afwerpen. Het pad van station Schulen naar de Beckersvaart is er gekomen dankzij vrijwilligers die de plannen maakten, de gronden verwierven de bomen verwijderden, natuurpunt die de vergunningen aanvroeg en het ploegwerk plande, de ploeg van Natuurpunt die grondwerken deed , de afsluitingen en de bruggen plaatste, plaatselijke landbouwers die het pad freesden en nivelleerden. Kortom “ weeral” een staaltje van samenwerking en coördinatie!
Onze hoogstamboomgaard krijgt ook een opsmukbeurt en er zijn plannen en voornemens te over voor 2017! Sommige zullen we verwezenlijken, dankzij jullie steun.
Waarvoor dank
Piet Rymen - Voorzitter