Woordje van de voorzitter

Zo zijn we beland in 2019…
Aan allen onze beste wensen.
Vooral een goede gezondheid. Die is onder meer afhankelijk van je leefomgeving… Jammer genoeg ziet niet iedereen dat in.
De natuur brengt rust en gezondheid, door zijn rijkdom aan planten en zijn zuiverende werking op vele domeinen.
Jammer genoeg gelooft de mens niet dat er grenzen zijn aan de draagkracht van de natuur.
Maar “het systeem” zou weleens zelf zuiverend kunnen zijn… en dan heeft de mens met al zijn geld niks meer te betekenen.
Laat ons dus verder werken met de natuur te helpen en kansen te bieden.
Het natuurreservaat Schulensbroek overschrijdt de 500 ha.!
Het is een grote open, weidse ruimte te midden van enkele woonkernen die stilaan dichtbebouwd worden met appartementen en beton.
De bouwpromotoren zijn wel zo vriendelijk om te vermelden dat hun projecten in een groene omgeving liggen, ”natuurgebied in de nabijheid….”, dat geeft de mogelijkheid om een euro meer te vragen..
Dit alles mag ons echter niet afhouden van de doelstellingen waarmee we dertig jaar geleden begonnen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud.
Daar gaan we ook in 2019 verder aan werken en we danken jullie voor de steun.
Piet Rymen
voorzitter


U krijgt deze mail omdat u in onze contactenlijst staat.
Indien u dit niet wil, laat het ons a.u.b. weten via een mailtje; we verwijderen je dan uit de lijst.
Indien u niet reageert gaan we er van uit dat u in de lijst wil blijven en dit ok vindt.