Woordje van de voorzitter.

Allen,

Wat normaal het mooiste seizoen is in het Schulensbroek, de grasmaand juni, was dit jaar helemaal niet mooi. De overvloedige regenval en de daarmee gepaard gaande problemen van mogelijke wateroverlast en beperkte doorstroom van de Demer te Diest, maakte het nodig om ook het zogenaamde buitenbekken, in feite gewoon het Schulensbroek, onder water te zetten. De vele bezoekers aan de watermassa zagen en roken de stank van de verscheidenen riool overstorten die bij hoog water in werking treden. Dit is nefast voor de natuur. De smurrie die in de beddingen van de riolen bezinkt wordt door het vele water omgewoeld , weggespoeld en komt via de overstorten in de grachten, de beken, wei-en hooilanden van het broek terecht. Dit water bevat amper zuurstof of de smurrie verbruikt bovendien via chemische reacties de aanwezige zuurstof. Sommige beken hadden nul zuurstofgehalte en zagen roetzwart. De mensen van VMM die de sluizen en kleppen aansturen deden al wat in hun mogelijkheden lag om de natuur-en landbouwschade te beperken. Het zijn vakmensen die een globaal overzicht hebben van de situatie in het Demerbekken.

De dorpsfilosofen aan de toog hebben het dan ook niet steeds bij het rechte eind omwille van gebrek aan kennis… Maar dit fenomeen doet zich wel meer voor…

De aankopen gingen gestaag verder dit jaar, het is een eentonig liedje; maar we blijven groeien.
Enkele projecten, zoals het wandelpad langs het spoor liepen door de overstroming vertraging op. Doch we zijn geen KMO, we zijn vrijwilligersbeweging ; het komt uiteindelijk wel in orde hopen we.

Vele van onze medewerkende landbouwers zijn al begonnen aan het herstel van de hooi-en weilanden. Prima werk.

Het koppeltje grauwe klauwier ( behoorlijk zeldzaam) ontdekt voor d e overstromingen is ondanks alle ater gebleven en heeft zijn jongen grootgebracht! Ook weer een opsteker voor het Schulensbroek.

Geniet ondanks het gehavende landschap in het Schulensbroek van de zomer. Vakantie betekent niet dat we niet verder werken. Natuurbeheer eindigt niet op 30 juni.

Prettige vakantie aan allen

Piet Rymen
Voorzitter