Woordje van de voorzitter.

Het blijven drukke tijden. Ook al is het voorjaar, rustperiode in het Schulensbroek. De komende maanden viert de natuur hoogtij.
Ons bestuur werd gedeeltelijk vernieuwd, niemand gaat echt weg maar taken veranderen en nieuwe krachten komen opduiken. Sommige draaien reeds erg lang mee met veel inzet en krijgen nu een officieel statuut binnen het dagelijks bestuur (Paul en Jan) of de Raad van bestuur (Jean-Pierre en Stan). Een vereniging heeft wat structuur nodig maar vooral toch ook inzet. En die is er.

Het aankopen van gronden gaat gestaag verder. We blijven groeien. Verscheidene projecten rond natuurherstel of natuurinrichting zijn in uitvoering, in een planfase of in een “indienfase”. Uiteraard zijn de verwachtingen gespannen rond het LIFE-project Delta (project ingediend bij d e Europese commissie met verscheidene partners).De problematiek van de zomerganzen wordt aangepakt door onze vereniging, al zou dit in een veel ruimer kader moeten gebeuren: minstens op Vlaams niveau naar onze mening.

Natuurpunt wil zijn ledenaantal opdrijven naar 100.000 (ter vergelijking Natuurmonumenten in Nederland heeft meer dan 730.000 leden). We willen hier mee ingaan; politici zijn gevoelig voor een ledenaantal, ook plaatselijk. Daarom wordt lid van de Vrienden van het Schulensbroek en meteen van Natuurpunt ( of andersom) : zie verder in de broekgazet. De (weerloze) natuur heeft onze hulp nodig. Regel dat dus even….

Voor het overige; geniet van het Schulensbroek in dit seizoen ; de vogels, de vlinders, de amfibieën, de planten, alle zoogdieren ( reeën , de bever…). Kortom zet je even neer en kijk… We hebben in onze achtertuin zoveel mooie dingen die je niet kan kopen. Wat zijn we rijk.

Dit moeten we behouden voor de generaties na ons.