Woordje van de voorzitter

Om te beginnen onze beste wensen voor alle lezers. Vooral, al klinkt het gewoon: een goede gezondheid , naar geest en naar lichaam. Deze twee lopen namelijk samen naar mijn mening. Met de vereniging De Vrienden van het Schulensbroek, doen we verder met het realiseren van onze doelstellingen: natuurherstel, natuurbeheer en natuurbehoud in het Schulensbroek. Tot op heden lukt dit, door d e steun van steeds meer mensen. Anderzijds wordt het ook moeilijker: het gebied begint écht groot te worden… Ook zijn er nog steeds mensen en dat blijkt zo in de ganse maatschappij te zijn, die gewoon hun goesting willen doen, overal en altijd. Regels en afspraken zijn voor onnozelaars en controle en toezicht zijn vieze woorden. Afsluitingen worden vernield, poortjes gewoon gestolen en zo kan de lijst nog langer worden. De natuur lijkt weerloos en is dat alleszins plaatselijk ook. Daarom zijn “ de Vrienden” nodig. Op wereldschaal zal de natuur niet oneindig met zich laten sollen en eens zijn rechten terugnemen en orde op zaken stellen. Of de mensheid dat leuk zal vinden, is een andere kwestie. Plaatselijk kunnen we enkel ons best doen om dat lapje natuur te beschermen én ervan te genieten. Het volgende jaar bevat weer een aantal ambitieuze plannen en uitdagingen. Maar in ons meer dan 25 jarig bestaan zijn we er steeds in geslaagd om onze plannen te realiseren. Het resultaat mag gezien worden. Meer en meer mensen steunen ons . We hopen dat jullie dat blijven doen. Het gaat over het doorgeven van een brok mooie natuur aan degenen die na ons komen. Dit mag niet vernield worden door enkele kortzichtige lawaaimakers ( holle vaten- je weet wel…). Daarom ; geniet in alle rust van ons mooie Schulensbroek : alle goeds voor jullie en degenen die je dierbaar zijn. Vrede op aarde( en specifiek in ’t Schulensbroek) voor de mensen van goede wil. Aan diegenen die van slechte wil zijn gaan we niet te veel tijd verknoeien.
Piet Rymen