Woordje van de voorzitter

Er wordt volop gehooid in het Schulensbroek. De zomer komt er aan. De lente was mooi, maar droog. Toch komen er nog weidevogels tot broeden. Al zou het broek wat natter mogen zijn…
Het is een tijd bezuinigen en van het omdraaien van elke euro. Het natuurbehoud is dan kwetsbaar. De waarde van natuur wordt niet door iedereen erkend. Zelfs niet de rechtstreekse economische waarde! Vaste middelen verdwijnen, aan subsidies wordt geknabbeld. Sinds enkele tijd moet er veel “projectgebonden” gebeuren. Onze vereniging heeft ingespeeld op die trend en slaagt er ook wel in projecten binnen te halen, met de steun van meewerkende verenigingen en soms ook de gemeenten. Maar het gewone onderhoud moet ook gebeuren en dit lukt niet altijd of moeilijker.
Dit jaar konden we , zuidelijk van de rivier de Herk, oostelijk en Westelijk van de Vroente, een aanzienlijke uitbreiding van het natuurgebied verwezenlijken. We zullen hier zowat 20 ha groeien en dit in een gebied met enorme potentie naar natuur toe… Doch de inrichtingswerken zullen projectmatig moeten gebeuren, en daar wordt aan gewerkt.

Ook in het Stinusbroek (tussen spoorweg en Demer) willen we verder werken om dit stukje Schulensbroek mooier te maken. Wie wil komen helpen, geef maar een seintje. Er moet nog één en ander opgeruimd worden… De vijvers te Lummen , Vijversheide en Schalbroek blijven een aantrekkingspool voor vele vogels. Paul Peeters, bestuurslid sinds de oprichting van de Vrienden, houdt hier een oogje (en zelfs twee) in het zeil.

Nu de zomer komt, houden we ons hart weer vast voor vandalisme en verstoring van de natuur.
Nu reeds werden poortjes vernield , wandelteller gestolen en het sluikstorten viert ook hoogtij. Respect voor andermans werk of de natuur is er niet meer bij iedereen. Sommige individuen trekken zich van niets wat aan en verpesten het gebied, dat zo gewaardeerd wordt door heel velen.
Héél erg vinden we het dat we van officiële zijde moeten te horen krijgen dat er in het Schulensbroek een “gedoogbeleid” is…De natuur kan niet stemmen en blijft kwetsbaar, zoals we reeds in het begin van dit woordje stelden.

De Vrienden van het Schulensbroek hebben natuurbehoud als één van hun doelstellingen. Om een doel te bereiken moet je er naartoe werken, liefst met zoveel mogelijk. We hopen op jullie steun…

Piet Rymen
Voorzitter