Woordje van de voorzitter

Multatuli ( ik heb veel geleden) schreef het reeds in zijn verhaal over Saidjah:
“Mijn verhaal is eentonig” Maar ik kan ook enkel blijven zeggen -schrijven- dat we met zijn allen druk bezig zijn én… dat het Schulensbroek blijft groeien…

Het project Life Delta is al gedeeltelijk gestart op sommige plaatsen in ’t broek. Meerdere aannemers zijn aan de slag, na een periode van grondige studie door specialisten en vakmensen. Sommige lieden hebben echter geen vertrouwen in onze wetgeving , procedures en uitvoering van ingediende en gesteunde projecten. Meestal is dit omwille van onwetendheid. Er waren vele voorlichtingsvergaderingen, er is een website, er werd info verspreid. Doch communicatie is moeilijk. Hierin zit de Latijnse stam “ communia” (gemeenschappelijk). Als je iets meedeelt en de ontvanger begrijpt het ,dan is het gecommuniceerd, dan is het gemeenschappelijk). Doch als de geadresseerde het niet begrijpt - of niet wil begrijpen- dan is het niet gecommuniceerd, enkel meegedeeld. Om het met een oud Nederlands spreekwoord te zeggen:” Wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil”.

U vindt in deze Broekgazet wat info over vragen die leven bij de mensen. De antwoorden kunnen u helpen om proberen te communiceren…

Verder een artikel van archeoloog Mark Willems over proefboringen in het Schulensbroek en wat info over onze geplande Zeelandreis ter gelegenheid van ons dertigjarig bestaan..
En er valt nog zoveel te vertellen, maar dat is voor de volgende Broekgazet…

Vast staat alleszins: Het Schulensbroek groeit én wordt steeds mooier en biodiverser. Vermits we in dit woordje blijkbaar behoorlijker citeren eindigen we met een (vrij vertaald) citaat van Fidel Castro: “ De geschiedenis zal ons gelijk geven!”

Piet Rymen
voorzitter