Woordje van de voorzitter.

Dit najaar bestaat onze vereniging “ De Vrienden van het Schulensbroek” 25 jaar. Dit is een behoorlijk stuk voor een mens, voor de natuur is dat een peulschil. En toch… We hebben de pretentie te verkondigen dat, indien onze vereniging er niet was geweest: de natuur in ’t Schulensbroek er gans anders zou uitzien. Er is in die tijd hard gewerkt: letterlijk! Het feit dat het wachtbekken niet volledig is dichtgegroeid en verbost is ten dele te wijten aan onze werking, met de gewaardeerde steun van het Agentschap Natuur en Bos. We hebben d e pretentie dat we het Schulensbroek een stukje van zijn oude glorie hebben teruggegeven waar dit mogelijk was. Waren Natuurpunt en de Vrienden er niet geweest, het zou er erg anders hebben uitgezien… en we betwijfelen of u dan wandelpaden zou hebben gekregen… We zijn dus met de ganse ploeg een beetje fier op de realisaties, maar het werk gaat verder: doelstellingen worden verfijnd en het beheer wordt gerichter.

We hebben ook vele plezierige en minder plezierige ervaringen opgedaan in die 25 jaar. Doch we zijn steeds gegroeid… Vele leden hebben ons jarenlang gesteund. Waarvoor dank. Velen zijn komen werken in het Schulensbroek. Dank daarvoor. Het doet deugd om te ervaren dat steeds meer en meer mensen het belang van natuurherstel, natuurbeheer en natuurherstel inzien. Van onze stichtende leden zijn er nog een behoorlijk aantal over. Anderzijds zijn er anderen in de loop der jaren bijgekomen . We hebben een groot natuurgebied en hebben dus ervaring opgedaan met hooien, begrazen, akkerbeheer, boomgaard, knotwilgen en hagen. Samenwerken met de landbouwers en met andere actoren in het gebied levert ook wel wat verhalen op. Het vijverbeheer is onder meer een van de uitdagingen voor de volgende jaren.

Met de steun van jullie allen herstellen we dit gebied in al zijn natuurglorie, en behouden we de biodiversiteit, zodat onze kleinkinderen er ook nog kunnen van genieten, samen met hun kleinkinderen.

Piet Rymen
voorzitter