Werkgroep beheer

Als je 25 jaar bezig bent, kan je je wel eens afvragen: “hoe zit het nu? Zijn de doelen die we vroeger stelden nog actueel en realistisch? Kunnen we de doelstellingen aanpassen, bijsturen?” Een groep onder leiding van Marcel Claes buigt zich over deze kwesties. We proberen ons zo goed mogelijk te informeren en te documenteren. Want van de doelstellingen hangt ook het beheer af. Wil je een visvijver (wat erg diep in onze cultuur geworteld zit…) of wil je een natuurlijke vijver met weinig of geen vis maar wel leuke planten, libellen en rietvogels? Van de keuze hangt het beheer af.