Werken in het broek

Maar in afwachting van de opstart op terrein van Life wordt er ook verder gewerkt aan natuurinrichting in het Schulensbroek.
Te Lummen werd wilgopslag verwijderd door een onze vrijwilligers: zwaar werk, modderig werk, vuil werk maar het resultaat zal zeker ten goede komen aan de prachtige natuur van de Kleen Meulen te Lummen.
De herstelling van de vogelkijkhut te Lummen zit eindelijk ook in de planning voor dit jaar nog.
De meidoornhagen kregen een scheerbeurt in september. (meer dan 1,5 km hagen…)
In de Langdonken te Schulen wordt een populierenbos omgevormd met als uiteindelijke bestemming hooiweide. De bomen zijn weg. Takhout wordt opgeruimd samen met de jeugdverenigingen van Herk de Stad.
In het wachtbekken werd een gedeelte van het Snijken (brede gegraven sloot door onze voorouders) vrijgesteld van wilgopslag. Dit gebeurde door een aannemer en in samenwerking met regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Grote vooruitgang voor het leven in deze sloot én voor de weidevogels die weer wat meer ruimte krijgen.
Te Donk wordt westelijk van de Vroente een populierenbos gekapt. Uiteindelijke bedoeling is het Vroente landschap uit te breiden in oostelijke en westelijke richting. De verwachtingen naar natuurontwikkeling zijn hoog.
Door de juni overstromingen is heel wat planning door mekaar geschud. De trage weg van het Station Schulen naar de Beckersvaart is niet afgevoerd, staat nog steeds in de planning.
Geef toe, zelfs in het “vakantieseizoen” is er actie voor de natuur.