Werken aan houtplantages pijpenkop (Schulensmeer)

De houtplantages zuidelijk van de” pijpenkop “van het Schulensmeer ( en op andere plaatsen) worden gedeeltelijk verwijderd.
Dit zal de openheid van het gebied ten goede komen en de kans op meer weidevogels vergroten.
Mogelijk zijn er mensen die zich storen aan het verwijderen van “bossen”.
Iedereen die de situatie in het Schulensbroek kent, weet dat het hier geen natuurlijke of voor de natuur waardevolle bossen betreft, maar wel aanplantingen van diverse houtsoorten , waarvan enkelen nog als dood hout rechtstonden.
Deze aanplantingen gebeurden met andere bedoelingen dan om de natuur te verbeteren. Natuurpunt corrigeert nu deze situatie… Het zal er alleen maar mooier en beter op worden…