Werken

De coördinatoren van Life Delta leveren goed en stevig werk!
Studies worden afgerond en er wordt gewerkt aan bestekken en vergunningsaanvragen.
Het is een hele klus waar door veel mensen wordt aan gewerkt, in diverse werkgroepen.
Aan de vijvers te Schallebroek was er onlangs een goed bijgewoonde infovergadering en rondleiding met uitleg over de waarde van het gebied en de geplande werken. .