We blijven groeien!

Dit jaar konden we, ondanks de subsidieproblemen en de minder gunstige financiële toestand toch al een aanzienlijke uitbreiding van ons natuurgebied verwezenlijken!
We kochten dit jaar reeds 13ha bij en kregen nog eens een tiental ha bij in beheer.

Vorig jaar ontvingen we voor bijna 15.000 euro aan giften!! Ook dit jaar rekenen we op jullie steun. Giften van af 40 euro zijn aftrekbaar van de belastingen en samen met de subsidies kunnen we meer grond kopen, want de totale aankoopsom wordt niet gesubsidieerd…. Dus: even internetbankieren en een storting op BE56 2930 2120 7588 Biccode GEBA BE BB van Natuurpunt beheer met vermelding: “gift project 8814 Schulensbroek”.

Alvast bedankt!