Wandelpaden

Onder impuls van onze vereniging werden er in het Schulensbroek wandelpaden aangelegd, bewegwijzerd, er kwamen trappen en plankenpaden op de natte stukken. Er werden wandelkaarten gemaakt en de paden werden bewegwijzerd .Er werden zitbanken geplaatst Dit alles gebeurde onder meer in uitvoering van het project Trage Waters en Trage Wegen , een GLE project gefinancierd door provincie Limburg en uitgevoerd door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
Ook in de nabije toekomst plannen we trage weg te maken van het station Schulen naar de Beckersvaart, zuidelijk van de spoorweg. Qua verstoring betekent dit omzeggens niets,( naast een spoorlijn, in een “struweel omgeving”). Een mooi projectje dus. Dit betaalt onze vereniging volledig zelf, met eigen fondsen.
We maken het gebied dus wel best toegankelijk voor bezoekers. Doch het is soms zoeken naar een evenwicht tussen natuurbehoud en openstelling. In het broedseizoen zijn dan ook sommige paden afgesloten. Verstoring is één van de grootste oorzaken van mislukken van broedsels. Vogels hebben al hun energie nodig voor voortplanting en het grootbrengen van de jongen. Tijdens het broeden worden ze vaak ongemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt. Dat er in het Schulensbroek veel loslopende honden zijn weet iedereen die er al eens wandelt …er wordt , naar onze mening, niet tegen opgetreden. Daarom kunnen wandelpaden niet overal. Maar de Vrienden van het Schulensbroek liggen wél aan de basis van al de bestaande en ingerichte wandelpaden.
Sommige schreeuwers aan de zijkant lijken dit soms te vergeten. Maar vermits wij goeie stuurlui zijn, luisteren we niet naar de zelfverklaarde beste stuurlui ( degenen die aan de wal staan). Bootje varen doe je in het water.