Wandelpad "Van station Schulen naar Beckersvaart"

Het door onze vereniging aangelegde pad van station Schulen naar de Beckersvaart wordt ondertussen goed gebruikt… een bewijs te meer dat een pad “functioneel” moet zijn, dan houden de gebruikers het wel open.
Deze verbinding is eigenlijk ideaal om opgenomen te worden in het fietsroutenetwerk, men kan zo de Neerstraat met rondpunt en verhoogde fietspadenboorden ,
vermijden…