Wandelpad "Van Donk naar ’t Vloot"

Deze vraag duikt al erg lang op en onze vereniging heeft hier reeds veel energie in gestoken.
Het oorspronkelijk gevraagde traject bleek onmogelijk. Dit doorkruiste Europees Vogelrichtlijngebied,habitatgebied en natuurgebied (RUP). De enkele grutto’s die nog bij ons broeden , doen het in dat gebied.
Er is een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos en het agentschap Erfgoed (site oude kerk van Donk).
Er werd gezocht naar haalbaar en werkbaar alternatief. Dit werd gevonden, al was het enkele honderden meters langer dan het gevraagde.
Onze vereniging , alhoewel geen vragende partij, stelde zich positief op door het verlenen van doorgang op gronden in beheer en door een aanzienlijke financiële bijdrage. (15.000 euro wat meer is dan een jaarbudget voor onze vereniging…).
Op de laatste overlegvergadering werd ook de mogelijkheid besproken om de haalbaarheid van een fietspad over-of langs de dijk van de Gete van Halen (Getebrug) naar de Mosstraat.
De vertegenwoordigers schepenen van Herk de Stad legden de consensus voor aan de gemeenteraad.
Zij koppelden evenwel merkwaardig genoeg het fietspad te Halen aan het wandelpad te Herk de Stad. Ofwel beiden ofwel niets…
Ondertussen blijkt dat het fietspad langs de Gete om diverse redenen niet haalbaar is. Het voorgestelde traject wandelpad is dus ook niet aanvaardbaar
voor Herk de Stad.
We zijn erg ver gegaan in onze medewerking en blijven verder constructief nadenken… Doch aan politiek opbod doen we als vereniging en beweging liever niet mee.