Wandelpad

Het wandelpad dat werd aangelegd van het station naar de Beckers vaart wordt dankbaar gebruikt, ook door fietsers. Dit pad ligt vlak langs een spoorweg en is een voorbeeld van nuttig ruimtegebruik dat de natuur niet schaadt…en de mensen toch dichter bij de natuur brengt. De Beckersvaart zelf, vinden we dan weer niet zo’n goed voorbeeld van goed beheer. Zeer gevaarlijk voor fietsers en blijkbaar wordt er gewacht op een ongeluk om maatregelen te treffen.