Voorwoord

Om te beginnen aan allen nog onze beste wensen voor 2018.
We zijn al goed vertrokken in dit jaar. De werkgroepen LIFE Delta werken, wat van werkgroepen kan verwacht worden. De wilde zwanen zijn dan toch aangekomen, wat later dan anders, maar ze zijn er weer. Ons natuurreservaat Schulensbroek blijft groeien en zal de volgende jaren mooier worden en meer natuurkwaliteit bieden. Met het oog op de klimaatverandering is het ruimte geven aan water niet onbelangrijk. Het Schulensbroek leent zich daarvoor. Het is een spons die men vochtig moet houden. Water is ook leven en brengt biodiversiteit. Over één van de doelsoorten, de roerdomp, krijgen jullie een uitgebreid artikel van de hand van Paul Peeters, waarvoor dank.
Het project te Donk krijgt stilaan vorm en ook in de Schulense Langdonken werd er omgevormd naar hooiland. Stap voor stap kan men erg ver gaan. Evenzo met het aankopen van gronden. Perceel na perceel groeit het natuurreservaat. Het magische getal van 500 hectare komt bij elke aankoop nader. Doch dit zal niet het einde betekenen.
Een schoon kind, zoals het Schulensbroek (met daarin ook groot stuk Lummen , Linkhout, Donk en Herk) heeft natuurlijk vele vaders. Dit zal binnen enkele maanden duidelijker worden als jullie begrijpen wat ik bedoel.
Om maar eens een van mijn favoriete filosofen te citeren "Fake news is coming to us…"
Doch het is vooral de inzet van vrijwilligers én professionelen van Natuurpunt die dit alles hebben mogelijk gemaakt met de steun van velen, waaronder ik ook correct werkende administraties reken…
Volgend jaar bestaat onze afdeling-vereniging 30 jaar. We mogen met zijn allen fier zijn op het bereikte resultaat. Samenwerken loont…
De voorzitter - Piet Rymen