Vernieuwen beheerovereenkomsten met landbouwers

Een twintigtal overeenkomsten met landbouwers werden eind 2015 hernieuwd. ( totaal hebben we zowat 45 maar de vervaldata verschillen). De samenwerking wordt gewoon verdergezet door beide partijen. Dit bewijst dat er hier wel duidelijk een win-win situatie is. De landbouwers onderhouden de percelen op een natuurvriendelijke wijze ( en ze doen dit steeds beter, al moeten we niet ontkennen dat er ook een leerproces is). Anderzijds dragen we als Natuurpunt bij tot de plaatselijke economie door deze gronden gratis ter beschikking te stellen van d e landbouwbedrijven.