Te onthouden voor 2014

• Viering 25 jarig bestaan Vrienden van het Schulensbroek
• Wachtbekken-gronden komen in beheer bij Natuurpunt
• Uitgave boekje “Strippen voor biodiversiteit”
• Na meer dan 10 jaar nog eens een kolonie oeverzwaluwen in het Schulensbroek met zowat dertig nesten.
• Het aantal broedgevallen van blauwborst blijft een dalende tendens vertonen de laatste jaren.
• Drie koppels ijsvogels brachten jongen groot.
• Het natuurgebied Schulensbroek, in beheer bij natuurpunt ,groeide aan met zowat 130 Ha in 2014!