Strippen … en veel meer … voor biodiversiteit in het Schulensbroek

wo, 14/05/2014 - 21:17 -- piet

Het Schulensbroek is de voorbije 25 jaar op de kaart gezet als één van de grootste Vlaamse natuurreservaten. Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek bouwde 't Broek uit tot een belangrijk natuurgebied en een ware bron van biodiversiteit. Het Schulensmeer, de uitgestrekte gras- en weilanden, poelen en talrijke kleine landschapselementen, zoals knotwilgen, meidoorn- en sleedoornhagen bieden nestgelegenheid en voeding alom voor heel wat dier- en plantensoorten. Toch is het een zware opgave om de biodiversiteit te handhaven en te bevorderen. Ze niet verknoeien is een taak van ons allen en hopelijk wordt dit een beetje duidelijk met dit speels gestrip. Iedereen kan immers een handje helpen voor meer en betere biodiversiteit in het Schulensbroek. Dit stripverhaal probeert dit als het ABC van het Schulensbroek op een eenvoudige manier duidelijk te maken.

Schulense schrijver en conservator van het Schulensbroek, Piet Rymen, en cartoonist Dré Mathijs, werkten samen aan deze biodiverse strip. De Provincie Limburg en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren ondersteunden dit initiatief met als resultaat het stripverhaal 'Strippen … en veel meer … voor biodiversiteit in het Schulensbroek'.

Wil je ook een exemplaar?
Kom met deze bon OF een waterstaal uit een beek in je buurt naar de LandschapsDoeDag op zondag 18 mei in Domein Gasterbos in Schulen en vraag je gratis strip aan de stand van 'Vrienden Schulensbroek' (zolang de voorraad strekt).

Na de LandSchapsDoeDag is de strip te koop voor 1 euro in bezoekerscentrum 't Vloot en dit t.v.v. de Vrienden van het Schulensbroek.