Stinusbroek ondergaat metamorfose

wo, 11/11/2015 - 09:25 -- piet

Het Stinusbroek, een deelgebied van het natuurgebied het Schulensbroek, was tot enkele maanden geleden een gebied met verlaten weekendvijvers en illegale chalets. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden waardevolle hooi- en graslanden beplant met sparren, populieren en tal van exotische bomen en struiken voor jachtdoeleinden. Natte zones werden omgevormd naar weekendvijvers met hoge dijken. Ondertussen is het gebied bijna volledig in eigendom van de lokale natuurvereniging De Vrienden van het Schulensbroek. Zij zijn volop bezig het gebied terug om te vormen naar hooi- en graslanden met natuurlijke poelen zodat de natuur weer volop kansen krijgt.