Soms lukt het.

De aannemer die, in opdracht van VMM , véél zand weghaalde van de “nieuwe zandhopen “ had daar uiteraard een behoorlijk gat gemaakt en, zorgzaam als hij was , de hellingen zeer schuin afgewerkt. Doch enkele van onze bestuursleden , dachten aan een wand voor oeverzwaluwen. Een medewerkende landbouwer kwam ter hulp met groot materiaal en er werd een steile wand gemaakt
De oeverzwaluwen kregen dit in de gaten en een week later begon de nestbouw van een behoorlijk grote kolonie oeverzwaluwen. With a little help from your friends…is veel mogelijk.