Projecten

Het financieren van omvormings- of inrichtingswerken werken wordt steeds moeilijker en hiermee bedoelen we : “financieel”. De middelen zijn schaars en de ministers zijn talrijk in dit land. Daarom is het de kunst om zoveel mogelijk projectmatig te werken en éénmalige middelen proberen te bekomen, via projecten dus.
1. Er wordt momenteel gewerkt rond het project “kamsalamander”. Het is de bedoeling de biotoop voor dit beestje, dat vroeger kon gevangen worden in Herk de Stad, te herstellen. Dit vooral door voor poelen en vochtige weilanden, ‘water in het broek’, te zorgen. De aanleg van het wachtbekken Schulensmeer heeft immers de waterhuishouding van heel het gebied veranderd en in de omliggende weide-en hooilanden gezorgd voor verdroging. Momenteel zijn landmeters aan het werk om te zien of het mogelijk is terug water naar het broek te laten vloeien.
2. De Grote Modderkruiper blijft een raadselachtig beestje. Nadat via DNA werd vastgesteld dat hij nog wel degelijk in het Schulensbroek rondzwemt, is er een vervolgproject goedgekeurd om ‘uit te vissen’ waar het beestje nog overleeft en om ook hier inrichtingswerken te doen zodat er meer kans is om te overleven voor deze zeldzame soort.
3. In het Stinusbroek (tussen spoorweg en Demer- westelijk van de weg Schulen-Lummen) zijn ook omvormingswerken aan de gang om het gebied terug te herstellen. Dit was een weide-en hooigebied doch devalueerde naar een plaats met weekendverblijven(sic) in de late jaren zestig naar een ondoordringbaar gebied. Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek zijn er nu stevig aan het werken. De eerste resultaten zijn merkbaar.
4. Andere projecten zitten in de traditionele pijplijn. Plannen, dossiers opmaken het hoort erbij tegenwoordig. Doch het Schulensbroek-natuurgebied wordt steeds groter en mooier en de natuur krijgt kansen