Poelen

Het project “kamsalamander” loopt. Dit project beoogt onder andere: herstel, onderhoud en aanleg van poelen in de Herkvallei. Ook in ’t Schulensbroek is aan de poelen gewerkt. Ze worden goed onderhouden zodat de biodiversiteit alle kansen krijgt. Andere projecten zijn ingediend, onder andere rond de Grote Modderkruiper. Van zodra er nieuws hierover is, horen jullie het wel.