Pilootproject de Waterkant.

Hoeve de Waterkant is een klassiek rundveebedrijf gelegen nabij natuurgebied en wachtbekken Schulensbroek, zuidelijke van de Herk . De meesten onder ons kennen ze als “de hoeve Mees”. Veelvuldige overstromingen en vernatting van de gronden bemoeilijken de activiteiten, alhoewel het uiteraard al van oudsher een nat gebied is.

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) verricht volgens hun eigen website multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Zij zochten projecten in die zin en hoeve De Waterkant werd weerhouden als proefproject.

We citeren nogmaals:“De initiatiefnemers van dit Pilootproject zijn daarom op zoek naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied. De toekomst van het bedrijf verzekeren is daarbij de ambitie. De situatie van deze boerderij is geen alleenstaand geval. Water is vandaag al voor veel landbouwers een uitdaging en in de toekomst zal deze problematiek waarschijnlijk nog toenemen. Het pilootproject gaat de uitdaging aan om na te gaan hoe hoeve de Waterkant via de ontwikkeling van een aangepaste landbouwuitbating kan omgaan met water, eerder dan te moeten vechten tegen een water-‘probleem’. Tegelijk vormt het project gezien de ligging in een natuurrijke omgeving ook een piloot om op zoek te gaan naar innovatieve samenwerkingsvormen tussen landbouw-natuur-water, en naar nieuwe mogelijkheden om onderbenutte bedrijfsgebouwen een waardevolle invulling te geven. Het project vervult hiermee op heel wat vlakken een pilootfunctie.”

Het studiebureau dat de opdracht in de wacht sleepte zal deze studie uitvoeren voor 30.250€ inclusief BTW . Onze vereniging neemt deel aan de workshops en vergaderingen tot nu toe. We zijn van mening dat de resultaten van de studie ten goede moeten komen van zoveel mogelijk landbouwbedrijven die actief zijn in het Schulensbroek.