Opruimen

Een ganse groep vrijwilligers van onze vereniging werkte mee aan de opruimactie van Limburg.
Net in de wegen aan de rand van het Schulensbroek.
Meer dan veertig zakken zwerfvuil werden verzameld!!
Met dank aan alle medewerkers