Om over na te denken.

België is 30.528km² klein. Er zijn 11.322.088 inwoners, 152.256km wegen, 1764km snelwegen, 3.592km spoorwegen ( meer dan in Nederland bv.).In 2016 waren er 4.472.929 gebouwen en in 2016 waren er 7.301.766 auto’s.
De kleine “open ruimte” die ons Schulensbroek is moeten we dus koesteren. Van de soort mens zijn er dus 11 miljoen in België, van de andere meer dan 25.000 diersoorten zijn er enkele miljarden. Die hebben ook ruimte nodig, die proberen we gedeeltekijk te geven in het Schulensbroek . “De mens” moet hier ook geen beslag gaan opleggen…