Nieuwtjes en weetjes

‘t VLOOT
In het bezoekerscentrum ‘t Vloot heeft Lotte, natuureducatief medewerker, ontslag genomen. We bedanken haar voor de geleverde inspanningen in soms moeilijke omstandigheden. We wensen haar verder alle succes toe en hopen ze nog regelmatig te ontmoeten in ’t Schulensbroek.
Ze wordt opgevolgd door Tine Meekers, die ook reeds aan de slag was in het bezoekerscentrum de Watersnip te Koersel. Natuureducatie is belangrijk maar door het vele beheerwerk in ’t Broek vinden we binnen onze afdeling niet steeds de tijd om dit beter uit te bouwen. We vragen daarom de steun van u allen om Tine te helpen slagen in haar opdracht.

OPEN MAKEN
Vorig jaar werd er weer een flinke stap gezet in het open maken van ons natuurgebied. Ook voor dit jaar zijn er enkele kappingen van populierenbestanden gepland. We zitten in de fase van het opmeten van deze bestanden en hopen dit jaar nog tot kapping te kunnen overgaan.

ANEKDOTE…
Bij het opmeten van de bomen was onze voorzitter samen met enkele anderen een oude knotwilg aan ’t bewonderen. Marc opperde dat daar wel eens dieren zouden kunnen schuilen. Onze voorzitter neemt zijn “phone” en neemt met gestrekte arm een foto van de binnenzijde van de knotwilg. Thuis aangekomen bekijkt-ie de foto op zijn PC en stelt tot zijn verbazing vast dat hij een foto van een slapende marter heeft genomen…..

UITBREIDING
Telkens we met Natuurpunt gronden aankopen wordt hiervoor een dossier opgesteld om deze gronden te laten erkennen als “natuurreservaat” door de bevoegde minister. Na advies van heel veel instanties neemt de minister dan een beslissing. Eens deze gronden erkend zijn als natuurreservaat krijgt Natuurpunt ook subsidies voor het beheer van deze gronden, zoals in het beheersplan is opgegeven. Periodiek moet verslag worden uitgebracht aan de Vlaamse Overheid over dit beheer. Op 3 februari 2014 besliste Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, om voor het Schulensbroek een uitbreiding van 22ha 63a71ca goed te keuren. De totale erkende oppervlakte voor ons natuurreservaat is nu 280ha 93a 50ca. Er zijn nadien nog een twintigtal hectares bij aangekocht, die terecht zullen komen in een volgend erkenningsdossier.

AFSCHEID VAN PAPIEREN BROEKGAZET
Dit is de laatste papieren versie van onze Broekgazet. Het is mooi geweest. Doch we gaan met de tijd mee. Om ecologische en praktische redenen hebben we met de raad van bestuur gekozen om het in het vervolg digitaal te houden. Daarom deze dringende oproep: doe een mail naar info@schulensbroek.be en we blijven jullie op de hoogte houden van wat er reilt en zeilt in het Schulensbroek.
Niet uitstellen: nu doen!

25 JAAR “VRIENDEN VAN HET SCHULENSBROEK”
Einde 1989 werden de statuten van VZW De Vrienden van het Schulensbroek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (toen nog op papier- nu ook enkel digitaal…). Er is in die 25 jaar wel een en ander gebeurd. Maar het resultaat mag er zijn. We zullen dit dus op 29 november even gedenken.