Lopende projecten

Project kamsalamander
Meerdere poelen werden hersteld en terug geruimd, aansluitend op d e Herkvallei. De eerste tekenen van (her)kolonisatie zijn hoopvol. Er zit leven in d e poelen… (of dacht je dat de reiger er gaat staan om zijn tenen te verfrissen?)

Project Grote Modderkruiper
Nadat twee jaar geleden was vastgesteld dat er in het Schulensbroek nog grote Modderkruiper voorkwam via DNA-analyses gaan we nu gerichter zoeken. Toen waren er immers, omwille van d e kostprijs meerdere waterstalen samengevoegd… Nu zijn er dan zij een provinciaal project fondsen gevonden om analyses per staal te doen en kunnen we gerichter gaan zoeken.
Stinusbroek terug aan de natuur! Reeds een vijver werd omgevormd naar poel in het Stinusbroek ( gebied tussen spoorweg en Demer). We schreven een aanvraag voor een biodiversiteitsproject om ook de andere “weekendvijvers” om te vormen… De provincie Limburg weerhield het project en de gevraagde financiële steun wordt toegekend! Nu zullen we dit ook moeten uitvoeren! (hulp is welkom-lees verder op in deze broekgazet)

Omgeving Vroente
Hier werd een investeringssubsidie Natuur aangevraagd voor omvorming van recente aangekochte percelen naar grasland.
We slaagden erin zowat 20ha (!) te verwerven aan de zuidzijde van de rivier de Herk, in de omgeving van de Vroente. Momenteel zijn dit nog populierenaanplantingen die meer dan kaprijp zijn. De bomen zullen dan ook weldra verdwijnen. Het omvormen naar weiland vergt echter nog heel wat machinewerk. Hiervoor is een aanvraag ingediend voor investeringssubsidie Natuur. We duimen op een honorering van dit dossier.

LIFE Demer
Dit is een project waar momenteel erg aan gewerkt wordt en dat in het najaar ingediend moet worden bij Europa. Traditioneel voor het Schulensbroek zijn hier veel partners bij betrokken en moet er heel wat overlegd worden. Ook het Schulensmeer zou natuurlijker worden ingericht , indien het project wordt goedgekeurd. Tevens zou er naar natuureducatie inrichting de aanleg van paden in de omgeving van het ontmoetingscentrum worden voorgesteld, onder meer voor mindervaliden.. Doch momenteel is dit vooral veel administratief werk! (met dank aan hen die dit allemaal op de wereld brengen…)