LIFE Delta

De vele geplande acties binnen dat grote Life project beginnen vorm te krijgen.
Na overleg in de verschillende experten groepen, het aftoetsen van de mogelijkheden en wensen, groeit de consensus over wat er dient, kan en mag gebeuren om de vooropgestelde doelen te bereiken.
Eens hier definitieve overeenstemming is, dient er vergunning te worden gevraagd.
Zulke grote ingrepen vragen een vergunning, sommigen met openbaar onderzoek.
Eens de vergunning verkregen kunnen er bestekken worden opgemaakt en een aanbesteding worden gelanceerd.
De offertes van de aannemers worden dan vergeleken en de toewijzing van het werk aan de aannemer kan gebeuren.
De aannemer krijgt dan een uitvoeringstermijn, uiteraard rekening houdend met bvb broedseizoen van de vogels.

De vraag van vele mensen: “Wanneer gaan ze nu beginnen?
Is daarom niet dadelijk te beantwoorden en het antwoord is afhankelijk van een aantal processen die moeten doorlopen worden.
Doch wie goed kijkt, merkt dat er hier en daar al wel wat gebeurd is….

De uitvoering van de werken dient ook in overeenstemming te zijn met het ingediende dossier, waarin vele werken werden gedetailleerd. Europa geeft niet zomaar “blind “geld ter beschikking en volgt de besteding van de gelden nauwgezet op.

De vraag van andere mensen (meestal politici): “Kunnen met dat geld ook niet dit of dat doen?” dient dan ook negatief te worden beantwoord als de actie niet voorzien was in het aanvraagdossier.

Er is binnenkort een website (lifedelta.be) ter beschikking waar ook info kan gevonden worden.