LIFE Delta

Het LIFE Delta project wordt stilaan verder ontrolt. De studiefase loopt op haar einde. Keuzes moeten nu gemaakt worden. De doelstellingen bepalen immers de werken die moeten uitgevoerd worden. Doch dit traject verloopt zeer omzichtig, goed gedocumenteerd en goed onderbouwd. Het is niet aan de toog van de café dat men weet waarover het gaat… Specialisten denken na in werkgroepen samen met mensen die terreinervaring hebben. Tot nu toe nog weinig zichtbaar, doch we zijn er behoorlijk gerust in , dat het projectgebied een stevige vooruitgang zal boeken op vlak van natuur.