LIFE Delta

Ook dit reuzeproject vordert. Zoals geweten is de opstart vooral veel studiewerk. Groepjes specialisten rond vogels, vissen en amfibieën, planten enz… gaven hun kennis prijs in werkgroepen. De ene vogel vraagt zo’n omgeving om zich goed thuis te voelen terwijl een andere het tegengestelde wil. Sommige plantensoorten stellen bepaalde eisen om te kunnen gedijen. De studie van de bodem, het reliëf, de waterstand en de impact van mogelijke wijzigingen van één of ander element op de biotopen wordt allemaal bekeken. Als er dan consensus is over wat kan , zullen er bestekken worden opgemaakt en tot uitvoering worden overgegaan.