Leuk weetje

Natuurpunt slaagde erin om heel wat gronden te verwerven in de omgeving van de locatie van de oude kerk van Donk. Op deze site was er vroeger ook een “buitenverblijf” van het klooster van Sint-Truiden. In de kronieken van de abdij lezen we dat de kloosterlingen hun toevlucht zochten te Donk als het in Sint-Truiden er wat woelig aan toeging , onrust of gevaar dreigde. ( bvb in 1256,1302,1323).
Leuk om lezen is de brief die abt Rudolf,( die abt werd in 1108) in 1136 schrijft aan de bisschop van Metz , Stefanus .
“De kerk van Donk bracht maar twee pond per jaar op. Ze ligt erg eenzaam, maar in een heerlijk landschap, waar een bevaarbaar water vloeit, terwijl uitgestrekte moerassen de toegang belemmeren, behalve langs één kant, waar een toegangsweg is, eerder kunstmatig aangelegd dan door de natuur gevormd. Op dit terrein waar de kerk als enig gebouw stond, richtte ik een herenhuis op, omdat ik er elders nog geen had, een graanschuur en een klein klooster naast de kerk, met binnen en buiten werkplaatsen die monniken nodig hebben. Ik plaatste daar twee broeders om God en O.L. Vrouw te dienen.”
( Kroniek van de abdij van Sint-Truiden- Vertaling van de ‘Gesta abbatum Trudonensium’ met annotaties van Prof.Dr. W. Jappe Alberts van Dr E.Lavigne deel I :628-1138).
Deze tekst (-en andere) in de kronieken van de abdij schetst wel een goed beeld van de kerk te Donk en zijn omgeving vroeger. Bovenstaande tekst dateert van voor de verlegging van de Demer (1662-1664) en vermeldt duidelijk dat de kerk te midden van de moerassen lag en maar één toegangsweg had.