Leuk, niet leuk, soms leuk, wordt hopelijk leuk, ...

Leuk : gift perceel grond
Enige tijd geleden trokken we met de notaris naar het rusthuis De Bleuk te Herk de Stad waar we een schenking van een perceel grond mochten in ontvangst nemen van een eenennegentigen jarige man en zijn broer van 85. Ook zij vertelden nog van hun jonge jaren in ’t broek… Deze gift vonden we echt een opsteker als erkenning van onze werking! Bedankt!

Niet leuk.
In zo’n groot reservaat is er altijd wat te doen… en gebeurt er ook veel zonder dat wij zelf iets doen. We hebben vele partners en die nemen soms zelf initiatief. De ene keer is dat prima , de andere keer niet. De ene keer is er overleg, de andere keer niet. Dat alles maakt dat er heel veel goede dingen zijn gebeurd inzake natuurbeheer in ’t Schulensbroek. Een aantal bleken verkeerde keuzes of een (gedeeltelijk) verkeerde uitvoering. We vinden het niet leuk dat er mensen rondlopen die focussen op de fouten of foutjes van anderen en deze dan gaan opblazen tot abnormale proporties. Wij blijven vrijwilligers en enige vorm van empathie en gezond verstand zou de wereld wat leuker maken..

Soms leuk: Ganzen
Door “omstandigheden” is de geplande afvangst van ganzen dit jaar niet doorgegaan. Nadat we geweigerd hadden dat de jagersvereniging een gecoördineerd afschot zou doen met een 20-tot 50tal jagers, werd het dossier plots erg moeilijk. Doch er komen nog jaren en we leren steeds bij.
De jaarlijkse zomertelling (half juli) leert dat er 63 grauwe ganzen werden geteld en 27 nijlganzen. Deze twee soorten verspreiden zich blijkbaar in kleinere groepjes over het gebied en zijn dus mogelijk niet allen geteld.. Op het meer bevonden zich 540 Canadese Ganzen en 77 brandganzen. We betreuren dat dit probleem niet gecoördineerd in Limburg kan worden aangepakt. In Oost-Vlaanderen is men er in geslaagd het aantal zomerganzen fors terug te dringen.

Wordt hopelijk leuk: Lopende projecten
Het wandelpad langs de spoorweg –van Station naar Beckersvaart- hopen we dit jaar te klaren.
Ook de aanleg van een poel en het herstellen van een vijvertje op de weg Lummen-Schulen is geagendeerd.
In het wachtbekken zijn werken gepland in kader van verbetering biotoop voor grote modderkruiper. Er is trouwens in de Demervallei- niet zo ver van bij ons- een populatie Grote Modderkruiper gevonden. De voorbije overstromingen zijn dan ook weer goed om verspreidingskansen te leveren…
Het Europees LIFE –Delta project is nog steeds in de running bij opmaak van deze tekst. Het blijft spannend.