Jagen

Omdat er veel aandacht wordt gegeven aan de everzwijnen problematiek in onze streken, (terecht voor sommige streken) krijgen wij als vereniging er ook mee te maken.
In principe worden er geen dieren gedood in een natuurreservaat.
Maar uiteraard zijn er uitzonderingen mogelijk op principes.
Indien de overlast schadelijk is of de overmacht van de exoten te groot zodat de eigen fauna verdrongen wordt, kan er uiteraard worden ingegrepen.
Maar de besprekingen met jagers zijn niet steeds eenvoudig omdat de visies over natuurbeheer nogal verschillen.
Onze verenigingen heeft nu ook een jachtplan ingediend, dit wil zeggen een gebied waar onze vereniging het jachtrecht heeft….