Jachtincident geklasseerd!

Het is genoegzaam geweten door onze leden dat er onlangs een ree werd geschoten in het Schulensbroek, op een plaats waar geen jachtrecht is. Er waren getuigen, er werd PV opgesteld. De dader gaf het afschot toe. Het P.V. werd echter geseponeerd wegens” onvoldoende bewijs”. Onze voorzitter , die ook niet zo erg lang naar school is geweest, begreep dit niet en vroeg uitleg aan minister Turtelboom. Hij kreeg vanuit het kabinet het antwoord: In casu, heeft het parket van Limburg me gecommuniceerd dat er niet zozeer twijfel bestaat omtrent de materialiteit van de feiten (nl. het afschot), doch wel over de schuldcomponent in hoofde van de verdachte.
Aangezien het Belgisch schuldstrafrecht dergelijk moreel element vereist werd het dossier zonder gevolg geklasseerd.
Waaruit onze voorzitter concludeert: als de jager niet schuldig is, dan is het ree schuldig…
Verstandige lezers ( en de Broekgazet heeft geen andere) kunnen zelf hun conclusies trekken.