ISN De Vroente

In het kader van Europese instandhoudingsdoelstellingen werd er een ISN
(Investeringssubsidie Natuur) toegekend voor het gebied zuidelijk van de Herk , voornamelijk te Donk. (tussen N2 en de Herkrivier) De werken zijn aan de gang sinds vorig najaar en de eerste resultaten zijn zichtbaar. We kijken uit hoe de weidevogels hier gaan reageren?