ISN De Vroente

Toekomst voorspellen is moeilijk, het voorspellen en zeker het waarmaken…Toch mikken we in 2016 op verdere groei van ons gebied. We richten verder in met de zone zuidelijk van de Herk als grote uitdaging . Hier dienden we dan ook vorig een ISN (Investeringssubsidie Natuur)- project voor in. Op 28 augustus 2015 besliste Minister Schauvlieghe een subsidie toe te kennen van bijna 133.000 euro om de werken daar uit te voeren. De omstandige motivatie van haar besluit wijst op het groot potentieel van de natuur in die zone ( De Vroente en omgeving). Het is evenwel een enorme uitdaging en een massa werk om deze omvorming ( van verlaten populierenaanplant naar weide) te bewerkstelligen.( kappen, opruimen, bosfrezen, chopperen, grachtenstelsels aanpassen of herstellen, afrasteren enz… enz…). Werk dus voor plaatselijke aannemers met geld dat door onze vereniging naar Herk de Stad wordt gehaald.