Houtverkoop

Ook dit jaar zal het landschap einde beerbosstraat wijzigen. De populieren, einde van de kasseiweg zullen verdwijnen: ze zijn meer dan kaprijp ( sommigen zijn reeds omgewaaid). Het openmaken van het landschap zal het biotoop aantrekkelijker maken voor weidevogels. We hebben nog wel bossen aan de rand van het gebied, als buffer en we overwegen om daar bijkomend bos aan te leggen. Mensen vinden het soms vreemd dat een natuurvereniging bomen laat kappen. Doch dit is in de doelstellingen van het gebied verwerkt ( en goedgekeurd). Bovendien blijft Natuurpunt zeker een van de grootste boseigenaren van Vlaanderen!