Gebruiksovereenkomsten

De gebruiksovereenkomsten met de plaatselijke landbouwers en hobbyboeren werden verlengd voor 2017 met hier en daar een lichte wijziging. We hebben zowat 40 contracten. Het Schulensbroek was een van de eerste gebieden waar beheerovereenkomsten werden ingevoerd. Het begon met een project van de toenmalige NAL ( nu Limburgse Milieukoepel). Deze samenwerking loopt vlot en is in het voordeel van beide partijen. Natuurpunt ondersteunt de plaatselijke economie en de landbouw helpt de natuur. Zonder veel hoogdravende woorden een goede samenwerking.