Ganzen

Deze winter is er heel wat gepraat en gemaild over de problematiek van zomerganzen in het broek en vooral rond het meer. Er was een klacht van landbouwschade door een landbouwer. Ganzen grazen inderdaad . Maar de meeste landbouwers zijn wel zo wijs om te beseffen dat ze voor gronden die ze in beheer krijgen van Natuurpunt en waarvoor niet wordt betaald, het misschien ook niet zo logisch is om schade te claimen. Maar er zijn inderdaad te veel zomerganzen, vooral dan Canadese ganzen. Er is dan, zoals gezegd, vergaderd met officiële instanties en er was een consensus over afvangst in de ruiperiode. (juni ) Plots kwam het voorstel vanuit de jagersvereniging om eind februari, begin maart met zo’n 30 à 50 geweren de ganzen te komen schieten in het Schulensbroek. Onze voorzitter is dan in zijn pen geklommen en heeft het standpunt behoorlijk duidelijk gemaakt. Dit levert hem meteen weer wat bekendheid op in de Sint-Hubertuskringen. ..Samengevat: er is geen jachtrecht op de percelen die wij beheren. Regulering van het aantal ganzen op onze percelen zien we wél zitten, doch niet met geweren. Hiervoor zijn vele argumenten, die we hier niet gaan uitrollen. We bekijken nu de mogelijkheden samen met andere betrokkenen.