Erkenning Natuurreservaat

Er werd een dossier opgesteld om de nieuw verworven gronden te laten erkennen als natuurreservaat door de bevoegde Minister. Dit is de dertiende uitbreiding. Dit wil zeggen dat we voor de dertiende keer vragen om bijkomende gronden, die we verworven binnen de vastgelegde perimeter Schulensbroek, te erkennen als natuurreservaat. Vele instanties worden gevraagd om advies te geven. Te Herk de Stad vond men het nu voor de eerste keer nodig advies te ragen aan sommige raden. De Gecoro gaf een negatief advies. Als we achteraf enkele leden bevroegen waarom dit zo was, bleken enkele leden niet te weten dat er negatief advies was gegeven. Ze kregen blijkbaar ook geen degelijke voorlichting waarover het eigenlijk handelde, aan de reacties te horen. Het schepencollege van Herk de Stad gaf uiteindelijk een voorwaardelijk positief advies… Lummen gaf een positief advies. Waarvoor dank. We denken niet dat het nog nodig is om het belang van een natuurreservaat voor d e bevolking te moeten bewijzen.