Dertiende uitbreiding natuurreservaat Schulensbroek.

In de broekgazet van een jaar geleden schreven we:

Er werd een dossier opgesteld om de nieuw verworven gronden te laten erkennen als natuurreservaat door de bevoegde Minister. Dit is de dertiende uitbreiding. Dit wil zeggen dat we voor de dertiende keer vragen om bijkomende gronden, die we verworven binnen de vastgelegde perimeter Schulensbroek, te erkennen als natuurreservaat. Vele instanties worden gevraagd om advies te geven. Te Herk de Stad vond men het nu voor de eerste keer nodig advies te ragen aan sommige raden. De Gecoro gaf een negatief advies. Als we achteraf enkele leden bevroegen waarom dit zo was, bleken enkele leden niet te weten dat er negatief advies was gegeven. Ze kregen blijkbaar ook geen degelijke voorlichting waarover het eigenlijk handelde, aan de reacties te horen. Het schepencollege van Herk-de-Stad gaf uiteindelijk een voorwaardelijk positief advies… Lummen gaf een positief advies. Waarvoor dank. We denken niet dat het nog nodig is om het belang van een natuurreservaat voor de bevolking te moeten bewijzen.

Nadat het dossier een lange administratieve weg heeft afgelegd , heeft de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw , Koen Van Den Heuvel op 27 maart 2019 de beslissing genomen deze uitbreiding goed te keuren. Het was een grote uitbreiding , 194ha 51a 24ca! . Het totale erkende gebied bedraagt nu475ha 44a 74ca. Onze vereniging heeft in het Schulensbroek meer dan 500 ha in beheer. Na de erkenningsaanvraag gebeurden er nog aankopen. Die zullen dan in een volgende uitbreiding worden aangeboden ter erkenning. Deze erkenning heeft veel gunstige gevolgen voor het beheer. Het begeleidende beheerplan werd immers ook goedgekeurd. Dit houdt in dat de meeste door Natuurpunt voorgestelde maatregelen werden goedgekeurd door de minister. Deze kunnen dus worden uitgevoerd.
We danken dus de Minister voor zijn genomen besluit. Dit prachtige gebied heeft goed overdachte bescherming nodig.