De Vroente

Minister Schauvlieghe besliste in een Investeringssubsidie Natuur toe te kennen aan het project Schulensbroek “de Vroente”. Dit project is momenteel in volle uitvoeringsfase. Een aannemer is er al geruime tijd aan het werk. Het resultaat begint zichtbaar te worden. De oorspronkelijke weilanden ( Donkse en Halense Vroenten) worden terug in hun vroegere glorie hersteld. Een open landschap , zo typisch voor het Schulensbroek , wordt terug aangelegd. De verwachtingen naar weidevogels en ander fraais, zijn dan ook hoog. Dit is een enorme stap in de goede richting.