De grote modderkruiper komt voor in 't Schulenbroek !

wo, 13/11/2013 - 18:23 -- piet

Herk-de-Stad heeft de ‘grote modderkruiper’ geadopteerd als adoptiesoort in het biodiversiteitsproject ‘GALS (gemeenten adopteren soorten)’. De grote modderkruiper is een mysterieuze vis, omdat hij in de modder leeft en maar zelden wordt waargenomen. Zijn bijnaam is ‘weeraal’, want bij onweerachtig weer komt deze langwerpige vis aan het wateroppervlak zwemmen. Vissers nemen hem wel eens waar, maar het gebeurt zelden. De vis heeft een beetje een ‘monster van lochness’-imago, want men beweert dat hij ergens zit, maar niemand ziet dat beest.In Herk-de-stad wist men dat de soort voorkwam in de grachten van het Schulensbroek (ooit waargenomen), maar men wist niet zeker of de soort er nu nog zit!

Er is een nieuwe techniek om moeilijk waarneembare soorten vast te stellen.Het is zoals in de serie CSI: sporenonderzoek op basis van DNA.
Het heet environmental DNA! Zie voor meer info
http://www.environmental-dna.nl/nl-nl/environmentaldna.aspx

Op initiatief van Elfriede Schotmans van ANB en Piet Rymen van de Natuurpunt-afdeling ‘De vrienden van het Schulensbroek’ is in samenwerking met Jöran Janse van RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen onderzoek Nederland) zo een eDNA-onderzoek uitgevoerd.Nu is inderdaad gebleken dat er DNA van de Grote modderkruiper aanwezig is, waardoor met zekerheid kan gesteld worden dat de soort nog voorkomt in de grachten van het Schulensbroek. Op alle locaties waar waterstalen zijn genomen, zal verder onderzoek gebeuren om vast te stellen waar precies deze soort voorkomt.